درباره ما

 

پژوهندگان سلاله علم البرز به طور مستمر در امور آموزشی فعال است  و به طور مداوم در این سال ها به دانش آموزان شهر کرج خدمات ارائه کرده است.تارنمای حاضر جهت ثبت نام  آزمون ، کلاس،کتاب ، بن تخفیف و با طی کردن فرآیند های ساده راه اندازی شده است
همچنین قوانین و مقررات سایت از لینک زیر قابل مشاهده است

قوانین و مقررات سایت